• Menu
Lesmateriaal

Lesmateriaal PO en VO

Erfgoedwijzer met de klas biedt lessen voor basisonderwijs (groep 1 t/m 8) en twee werkvormen voor het voortgezet onderwijs. Bij elke les wordt aangegeven hoeveel tijd het kost en welke voorbereiding er nodig is.

De lessen zijn makkelijk te verbinden aan vakoverstijgende thema’s die in de klas worden behandeld, bijvoorbeeld in de lesmethodes, actualiteiten uit het nieuws (waaronder Nieuwsbegrip), een feestdag of een bezoek aan een culturele instelling. Werken met erfgoed uit de directe omgeving zorgt voor betekenisvolle lessen: het is dichtbij en tastbaar.