• Menu

Over het project Erfgoedwijzer met de klas

De term Erfgoedwijsheid en Emotienetwerken is geïntroduceerd door Hester Dibbits (Reinwardt Academie) en Marlous Willemsen (Imagine IC). Zij onderzochten of kinderen anders over erfgoed gaan nadenken als ze met andere meningen of meer informatie geconfronteerd worden. Het idee dat erfgoed dynamisch is, dat er meerdere belangen en perspectieven zijn en dat erfgoed steeds opnieuw gewaardeerd wordt en betekenis krijgt is interessant voor leerlingen. Bovendien zijn zij de erfgoedmakers van de toekomst.

Wil je meer weten over dit project?

Landschap Erfgoed Utrecht
Caroline Matla of Dorien Wijstma

Bunnikseweg 25
3732 HV De Bilt
M: onderwijs@landschaperfgoedutrecht.nl
T: 030 - 220 55 34

Erfgoedwijzer met de klas zijn concrete lesvoorbeelden voor basisschoolleerlingen. Het project is ontwikkeld in de periode 2020-2023 door een expertisegroep waaraan de volgende organisaties deelnamen:
Penvoerder en projectleiding: Landschap Erfgoed Utrecht
Onderzoekers Erfgoedwijsheid: Reinwardt Academie en Imagine IC
Provinciale instellingen: Plein C (Noord Holland), Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland en Erfgoedhuis Zuid Holland
Onderwijs: Delteykschool, Werkhoven
Pabo-opleiding: Marnix Academie 
Ontwikkelaar lesvoorbeelden: Jacquelien Vroemen - Meelicht educatieve projecten 
Ontwikkelaar trainingen: Jolijn Rietbergen - Stip & lijn 
Webdesign: Basic Orange

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het project mede gefinancierd.

Deel met je vrienden