• Menu

Erfgoed(educatie) gaat over...

...hoe we omgaan met de sporen uit het verleden, die we in het nu waarderen en waaraan we betekenis geven, met een blik op de toekomst. Erfgoed is actueel en dynamisch. Met erfgoedwijzer met de klas ga je samen met de leerlingen aan de slag. Ze leren om een open houding aan te nemen en de wereld om hen heen met een veelzijdige blik te bekijken. Vaak zien kinderen de wereld om zich heen nog als een vaststaand gegeven. Maar door vragen te stellen als 'Waar kijken we eigenlijk naar? Wat is hier aan de hand? Wat vinden we hier eigenlijk van?' gaan ze op onderzoek uit. 

Door eerst zelf na te denken welke emotie iets bij je oproept, te luisteren naar anderen en vervolgens misschien je idee erover bij te stellen, leren leerlingen vanuit meerdere perspectieven te kijken. En respect te hebben voor de mening en gevoelens van anderen. Want iemand kan iets anders vinden, denken of voelen bij bepaald erfgoed dan jij. 
Erfgoedwijsheid sluit aan bij Burgerschap, Taalonderwijs en de Cultuurvakken. Er zijn lessen voor groep 1-8 ontwikkeld. Ook zijn er voor het voortgezet onderwijs  twee werkvormen beschikbaar. Je kunt zelf een vraagstuk of kwestie kiezen, passend bij jouw doelgroep. 

Door te werken aan een erfgoedwijze blik.....

1. stimuleer je te kijken vanuit meerdere perspectieven.
2. onderzoek je de verschillende waarden, gevoelens en  betekenissen.
3. krijg je inzicht in de belangen en emoties die spelen rondom erfgoed.
4. reflecteer je op wat erfgoed betekent voor jou, maar ook voor een ander.
5. ontwikkel je een eigen mening.
6. begrijp je dat erfgoed voor iedereen iets anders kan betekenen en er geen eenduidig verhaal is. 

Je traint hiermee vaardigheden van Burgerschap als kritisch denken, empathie, gespreksvoering en sociale vermogens.

 

 

Wat is erfgoed?